Kantiner.se övergår nu till Restaurangtema.se - Restaurangtema kommer erbjuda ett  komplett restaurangsortiment!
Butiken öppnar i början av februari 2018. Välkomna!